MẶT BẰNG EASTMARK 1

Thông tin tổng quan cụm block Eastmark 1:

  • Gồm 5 block A-B-C-D-E
  • Tầng cao xây dựng: 16 – 22 tầng
  • Mật độ 18 căn/sàn, 5 thang máy/sàn
  • Tổng diện tích đất: 23.737,2 m2
  • Mật độ xây dựng khối đế: 39,6%
  • Mật độ xây dựng khối tháp: 31,2%
  • Tổng số lượng căn hộ: 1.384 căn

MẶT BẰNG EASTMARK 2

Block Eastmark 2 có độ cao là 14 tầng, bao gồm 13 căn shophouse, 216 căn hộ để ở diện tích từ 63-77m2, mật độ là 18 căn/sàn, 4 thang máy/sàn bao gồm 1 thang hàng. Block Eastmark 2 phù hợp cho các gia đình thích một môi trường sống yên tĩnh, mật độ cư dân thấp.

 

MẶT BẰNG EASTMARK 3

Block Eastmark 3 có độ cao là 14 tầng, bao gồm 6 căn shophouse, 120 căn hộ để ở diện tích từ 45-66m2, mật độ là 10 căn/sàn, 2 thang máy/sàn bao gồm 1 thang hàng. Block Eastmark 3 phù hợp cho các gia đình thích một môi trường sống yên tĩnh, mật độ cư dân thấp.